Agri Limpopo Lidmaatskap Aansoek Form
Aansoek om Lidmaatskap is onderhewig aan goedkeuring van die betrokke Boerevereniging.  Hierdie  lidmaatskap geskied in ooreenstemming met die bepalings van die Grondwet van Agri Limpopo.  Faktuur vir ledegeld sal aan u gestuur word binne 14 dae na ontvangs van aansoek om lidmaatskap.