Só gaan landbou in 2017 verander

Make Africa the breadbasket of the world
December 7, 2016
Extensive research conducted on disease resistance
December 12, 2016

Só gaan landbou in 2017 verander

Landbougrond en water is skaars hulpbronne in groot dele van die wêreld en dit lei tot alternatiewe boerderypraktyke.

Tegnologie gaan boere in staat stel om voedsel te produseer wat minder afhanklik is van water en grond, sê Cobus Wells, hoof van Absa AgriBusiness, in Absa se Landbouvooruitsig vir 2017.

Die huidige tendens is dat boere hul ondernemings vertikaal laat groei en dit lei tot presisieboerdery gegrond op die jongste tegnologiese praktyke, sê Wells.

“Landbou was altyd ’n enorme werkskepper, maar dit transformeer na ’n tegnologies gedrewe bedryf wat van hoogs vaardige arbeid gebruik maak,” sê hy.

“Ons moet onsself afvra of ons bewus is van markontwrigters en watter risiko’s dit inhou of watter geleenthede dit bied vir ons huidige boerderypraktyke.”

Volgens die verslag is daar veral twee nuwe tegnologieë wat die landbouwêreld verander.

Bemarkingstegnologie

Die landbousektor het nou weer die geleentheid om regstreeks sake te doen met die verbruiker, pleks van deur die supermark.

Dit word moontlik gemaak deur doeltreffender en verpersoonlikte verspreidingskanale, soos aanlyn inkopies en aflewering deur iets soos Uber Fresh.

Na verwagting sal supermarkte kleiner word en regstreekse persoonlike bemarking die norm.

Dit gaan geleenthede skep vir boere om regstreeks met verbruikers handel te dryf en die middelman uit te sny. Dit geld veral vir jonger generasies wat tegnologies bedrewe is.

Volgens die verslag sal boere in tegnologie belê om suksesvol te wees en ook nuwe maniere moet ontwikkel om die verbruiker te bereik deur ’n storie aan hul produk te koppel en sodoende die unieke eienskappe daarvan te oor te dra.

Nuwe produksietegnologie

Dié nuwe tegnologie hervorm die toekoms van produksie wat in geboue inbeweeg, of deur die vertikale produksie van groente, die mikrobiologiese produksie van energieprodukte of die kunsmatige produksie van vleis.

Dit impliseer dat boerderybedrywighede gaan wegbeweeg van landelike gebiede na stedelike gebiede.

Gevolglik sal die behoefte aan vervoer van al die produkte oor lang afstande ook verminder.

Volgens die verslag is dié tegnologie ’n groot bedreiging vir veral die meeste ekonomieë in Afrika, wat hoofsaaklik op landbou staatmaak, omdat daar nie meer ’n behoefte aan groot gebiede grond vir landbou gaan wees nie.

Bron: Netwerk24

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!