Mediaverklaring: Volhoubaarheid

’n Rooiwater-uitbreking kan skielike vrektes veroorsaak
April 13, 2017
Agbiz Morning Market Viewpoint on Agri-Commodities: 18 April 2017
April 18, 2017

Mediaverklaring: Volhoubaarheid

13 April 2017

 

Daar gaan stemme in  landbou op wat in die huidige omstandighede van verset en oproerigheid, ‘n saak wil uitmaak dat boere nie met die regering behoort saam te werk aan landbouhervorming nie, alvorens dit nie op ons afgedwing word nie. Agri Limpopo glo dat samewerking in sake wat almal se belang dien, die deur oophou vir gesprek oor beleidskwessies wat nie die landbou se beste belang dien nie.

SA beleef uiters onstuimige tye. Onsekerheid ten opsigte van die ekonomie asook regeringsbeleid was waarskynlik nog nooit voorheen gelyktydig op so ‘n laagtepunt soos wat dit tans is nie. Die gemoedere van gewone landsburgers is opgewerk tot op die punt waar politieke verskille geïgnoreer word en saam in die strate gedemonstreer word. Gefrustreerde publieke mening word wyd op alle mediaplatforms gedeel.

 

Genoemde gebeure bou saam aan ’n weerstandigheid teen ’n persoon en ’n politieke party, maar spoel verseker ook oor na burgers se emosionele toestand. “Die frustrasie met korrupsie en algemene onbeholpenheid in die hantering van landssake, laat al meer mense regverdiging vind daarvoor dat die regering en al sy instellings asook sy wette geignoreer behoort te word” het Leon Borcherds, president van Agri Limpopo, gesê.”Hierdie siening is onverantwoordelik en sal beslis teenproduktief wees oor die langtermyn. Dit is moreel onaanvaarbaar, net soos wat die omstandighede wat tot so ’n siening aanleiding gee, moreel onreg-verdigbaar is. Feit is dat nie een van die twee volhoubaarheid bevorder nie” het Borcherds bygevoeg.

 

“Landbou staan voor twee keuses. Landbou kan ’n toeskouer langs die veld wees waar beleid tot nadeel van die landbou ontwikkel word, of landbou kan ’n speler op daardie veld wees. Om ’n wedstryd te verloor nadat jy jou beste gegee het op die veld, is altyd beter as die verloor omdat jy nie daar was waar jy moontlik ’n verskil kon maak nie!” is die mening van Piet Engelbrecht, vise president van Agri Limpopo.

“Die stem van redelikheid is nou meer as ooit nodig in elke debat oor land-boukwessies. Diepliggende benaderingsverskille tussen beleidmakers en landbouers roep die landbousektor om in verantwoordelikheid insette te lewer ongeag of daardie insette altyd die verlangde resultate lewer. Verset landbou is ’n opsie wat nog nêrens in Afrika die gewenste resultate vir landbouers gelewer het nie. As hoogs ontwikkelde sektor in SA, moet landbouleiers met verant-woordelikheid hul woorde kies as beroepe gedoen word op hul volgelinge om “stille verset” as opsie te oorweeg. ’n Dwarslêer is net nuttig as hy ’n spoorlyn ondersteun wat die ekonomie help uitbou” het Borcherds gesê.  

 

Agri Limpopo volg ’n benadering van konstruktiewe betrokkenheid. In hierdie benadering is geen plek vir slaafse navolging omdat dit die polities korrekte ding is om te doen nie. Agri Limpopo glo in diepgaande debat, beginselvaste dialoog en streef deurgaans na ’n uitkoms wat landbouers beter daaraan toe laat as wat ’n toeskouerhouding sou meebring.

“Wanneer ons saam met die regering dink oor moontlikhede om grond-hervorming te laat slaag, is dit nie omdat ons glo boere het politieke skuld om te betaal nie. Beslis nie! Wat ons wel mee rekening hou is dat die regering van die dag grondhervorming as prominente agendapunt dryf. Landbou mag nie tru staan in hierdie proses nie. Landbou kan nie bekostig om te wag totdat hy gedwing word om wette te implimenteer wat tot sy nadeel is nie. Verant-woordelike leierskap vereis juis dat beding sal word vir ’n bedeling wat winsge-wendheid en volhoubaarheid van landbou sal in stand hou” is Dr Theo de Jager, Voorsitter van Agri Limpopo se Landbou-ontwikkelingskomitee, se mening. “Zimbabwe boere het geglo hulle sal ’n ongewenste bedeling voorkom deur prosesse te laat sloer, samewerking te weerhou en om die verantwoordelikheid vir planne maak aan die regering alleen oor te laat. Die gevolge is welbekend!” het de Jager opgemerk. “Agri Limpopo het ’n verantwoordelikheid teenoor sy lede om hulle belange te beskerm en winsgewendheid en volhoubaarheid te bevorder. Ons is oortuig dat die plan vir grondhervorming in Hoofstyk 6 van die Nasionale Ontwikkelingsplan, soos aangepas deur die Nasionale Beplannings-kommissie, hierdie doelwit kan verwesentlik. Deur loodsprojekte wil ons ons lede, en uiteindelik alle boere in SA, bewyse van sukses lewer en die geleentheid gee om op vrywillge basis hul eie strewe na beter winsgewendheid en volhou-baarheid te dien, terwyl die doelwitte van grondhervorming terselfdertyd verwesentlik word. Daar is in hierdie plan geen sprake van grond afgee nie. Dit gee juis die geleentheid om skaalvoordele te benut en so winsgewendheid en volhoubaarheid van ’n bestaande boerdery te verbeter”.

Geen grondeienaar het sy grond gesteel nie! Elke grondeienaar verdien beskerming van sy belegging in sy grond en die ekonomie van SA. Agri Limpopo sal aanhou om alles te doen wat nodig is om hierdie reg van landbouers te beskerm.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!